XUÂN PHÁT TÀI 12 FULL - HÀI T?T 2022 | XUÂN HINH x THANH THANH HI?N x H?NG VÂN | XUÂN PHÁT TÀI 2022

 • XUÂN PHÁT TÀI 12 FULL - HÀI T?T 2022 | XUÂN HINH x THANH THANH HI?N x H?NG VÂN | XUÂN PHÁT TÀI 2022
  H̀NH ?NH KHÁN GI? TRONG CH??NG TR̀NH ???C L?Y T? CÁC K? XUÂN PHÁT TÀI TR??C ?ÂY.
  Nh? th??ng l?, c? m?i d?p T?t ??n xuân v?, ng??i ta l?i nh?c ??n XUÂN PHÁT TÀI. Ch??ng tŕnh Hài T?t - Xuân Phát Tài ?ă tr? thành món ?n tinh th?n không th? thi?u ??i v?i khán gi?. XUÂN PHÁT TÀI 12 - G?p Nhau Cu?i N?m, v?i ch? ?? CH? DUYÊN, v?i nh?ng bài hát sôi ??ng, nh?ng ca khúc tr? t́nh lăng m?n c?a nh?ng ca s? n?i ti?ng, ?i kèm là nh?ng ti?u ph?m hài ??c s?c, mang l?i cho khán gi? nh?ng cung b?c c?m xúc khác nhau. Xin m?i quư khán gi? cùng th??ng th?c XUÂN PHÁT TÀI 2022, và c?ng xin chân thành c?m ?n quư khán gi? ?ă yêu m?n và ?ng h? ch??ng tŕnh su?t nh?ng n?m v?a qua và nh?ng k? Xuân Phát Tài sau này!
  Ngh? s?: Xuân Hinh, Thanh Thanh Hi?n, H?ng Vân, Hoàng S?n, Quang Th?ng, Trung Ru?i, ?? Duy Nam, Tu?n D?ng,...
  Ca s?: Quang Hà, T? My, Kh?c Vi?t, Ph??ng M? Chi, Trung Quang, Phong Huy
  MC: Jennifer Ph?m
  Giám ??c s?n xu?t: Cao D??ng
  T?ng ??o di?n: Cao D??ng
  ??n v? s?n xu?t: Hoa D??ng Entertainment
  ??n v? tài tr?: Công ty C? Ph?n D??c Ph?m PQA
  ----------------------------------------------
  ????NG KƯ KÊNH: bit.ly/2DFlAVh
  ??? FANPAGE: bit.ly/XuanPhatTai
  ? Hài Hoài Linh Hay Nh?t: bit.ly/2ILLn1Y
  ? Hài Xuân Hinh Ch?n L?c: bit.ly/2PAlmU3
  ? Ti?u ph?m hài ??c s?c: bit.ly/2UVYYWf
  ? Tuy?n t?p Nh?c tr? t́nh Hay nh?t: bit.ly/2WcmVdw
  ? Nh?ng Gi?ng ca ?? ??i: bit.ly/2VxY6LR
  ----------------------------------------------
  H?p tác và các v?n ?? b?n quy?n vui ḷng LH: master@hoaduong.vn
  0982.84.88.84
  #XuanPhatTai #HaiTet #DuocPhamPQA #hoaduong #taoquan #GapNhauCuoiNam #haitet2022 #xuanphattai12 #taoquan2022 #xuanhinh #trungruoi
  ----------------------------------------------
  © B?n quy?n thu?c v? Hoa D??ng TV, vui ḷng không RE-UPLOAD d??i m?i h́nh th?c!

  Category : Hài Xuân Hinh

  #xu#acirc#n#ph#aacute#t#agrave#i#12#full#h#t?t#2022#hinh#thanh#hi?n#h?ng#v

  0 Comments and 0 replies
arrow_drop_up