Hài T?t 2022 | B? ?I CH?Y ?I | Thái D??ng, Trung Ru?i , ?? Duy Nam, Ph?m Vinh | Phim Hài Hay Nh?t

 • Phim Hài T?t Hay M?i Nh?t 2022 - B? ?I CH?Y ?I | Thái D??ng, Trung Ru?i , ?? Duy Nam, Ph?m Vinh, Long Hách, Thái S?n..
  Phim t?t "B? ?i ch?y ?i" t?p trung xoay quanh 2 nhân v?t là ông ?en do Thái D??ng vào vai và bé Sáng v?i hành tŕnh thoát kh?i âm m?u c?a nh?ng k? x?u.
  Ông ?en là nhân v?t trung tâm c?a b? phim, gà tr?ng nuôi con, làm ngh? hát rong, có m?t c?u con trai 10 tu?i, yêu con h?n c? b?n thân ḿnh, hy sinh t?t c? v́ con, tuy h?i kh? nh?ng t́nh yêu dành cho con là vô ?i?u ki?n. Nh?ng bù l?i ??a con c?a ông là bé Sáng thông minh, nhanh nh?n, r?t t? hào v? b?, luôn ch?m sóc b? và c?ng là ca s? chính c?a gánh hát rong hai b? con.
  Xuyên su?t b? phim là hành tŕnh v??t qua âm m?u c?a k? x?u có quá kh? b?t h?o, mang tr?ng b?nh c?a hai nhân v?t chính. Khán gi? s? th?y nh?ng tri?t lư sâu s?c v? t́nh c?m gia ?́nh, t́nh cha con. Bên c?nh ?ó s? là nh?ng t́nh hu?ng c??i ra n??c m?t , hi v?ng s? mang ??n cho khán gi? nh?ng giay phút gi?i trí thú v? !
  Thành ph?n ?oàn làm phim B? ?i ch?y ?i:
  ??o Di?n : Thái D??ng
  K?ch B?n : Thái D??ng
  Biên k?ch : C?m C?m
  Phó ??o Di?n : Hu?n S?a
  Ch? Nhi?m Phim : Ph?m Tiên
  T? Ch?c S?n Xu?t : Bùi Hoàn, Xuân M?nh.
  D.O.P : Hà Long
  CamOp : Huy Nguy?n
  Ho? S? : Hoàng Anh, Minh ??c
  Âm Thanh : Lê Phú H?u
  Make : Linh ??p, Thu Ph??ng
  Ph?c Trang : Team Ng?c Linh
  D?ng Phim : S? Nguy?n
  Ch?nh Màu: Yên Tr?n
  Desiner : Tr?n Toàn H?u
  Ch?p Hi?n Tr??ng : Tr?n B?o
  Gapfer : NAT Production
  Di?n Viên Chính : Thái D??ng, Linh H?, Anh ?ào, Long Hách, Thái S?n , Anh ??c, Bé Thi?n Hùng, ?? Duy Nam, Trung Ru?i, Ph?m Vinh, NMT Vlog…….
  Xin ???c c?m ?n s? ??ng hành c?a các nhà tài tr?: Nh?a B́nh Thu?n, Th?ch ZaiZai, ??ng Quang Watch, Linh Chi Nh?t Long, G360, GiaiGan, Hoàng Gia Group.
  -----------------------------------------------------------------------------------------
  © B?n quy?n thu?c v? Thái D??ng Officical
  © Do not Reup.
  #ThaiDuong #phimhaitet2022 #BoOiChayDi #EgoMedia #phimhai #HaiTet #haitet2022 #phimhaitet

  Category : Hài T?t

  #h#agrave#t?#2022#b?#?i#ch?y#?i#th#aacute#d??ng#trung#ru?#??#duy#nam#ph?#vinh#phim#hay#nh?

  0 Comments and 0 replies
arrow_drop_up