HÀI T?T 2022 - T?T ??N R?I V? NHÀ THÔI 5 - OFFICIAL | Thu Trang, Ti?n Lu?t, Ngô Ki?n Huy, Puka,...

 • HÀI T?T 2022 - T?T ??N R?I V? NHÀ THÔI 5 - TRAILER | Thu Trang, Ti?n Lu?t, Phi Ph?ng, Ngô Ki?n Huy, Hu?nh Ph??ng, Puka, Minh D?, Phát La, Susu, ?́nh Khang, Minh Tùng,...
  T?t ??n r?i, v? nhà thôi ph?n 5 là "món ?n tinh th?n" quen thu?c cho khán gi? vào m?i d?p T?t ??n xuân v?. V?n là nh?ng câu chuy?n hài nh? nhàng nh?ng th?m ??m t́nh c?m gia ?́nh trong nh?ng ngày T?t. ?ây c?ng là s?n ph?m m? màn cho kênh YouTube Thu Trang Official trong n?m 2022.
  T?p chính lên sóng vào 15/01/2022
  #Phimtet2022 #Haitet2022 #Phimtetmoinhat #ThuTrang #TienLuat #PhiPhung #HuynhPhuong #NgoKienHuy #Puka #PhatLa #MinhDu #Susu #DinhKhang #MinhTung
  ----------------------
  Kênh YouTube Thu Trang Official c?p nh?t các ti?u ph?m hài m?i nh?t c?a ngh? s? Thu Trang cùng nhi?u ngh? s? khác s? giúp khán gi? có nh?ng giây phút th? giăn thú v?. Nh?n subscribe ?? theo dơi nhi?u s?n ph?m m?i.
  Subscribe kênh YouTube : metub.net/thutrang
  Theo dơi Facebook: goo.gl/WthPYs

  Category : Hài T?t

  #h#agrave#i#t?t#2022#??n#r?i#v?#nh#th#ocirc#5#official#thu#trang#ti?#lu?#ng#ki?#huy#puka

  0 Comments and 0 replies
arrow_drop_up