HÀI T?T | THÁNH BÀO NGÀY T?T PH?N 2 (FULL) | Ti?n Lu?t, Ngô Ki?n Huy, Hu?nh Ph??ng,...

 • HÀI T?T | THÁNH BÀO NGÀY T?T PH?N 2 (FULL) | Ti?n Lu?t, Ngô Ki?n Huy, Hu?nh Ph??ng,...
  #ThanhBao #HaiTet #HaiTetMoiNhat #PhimTet #TienLuat? #NgoKienHuy? #HuynhPhuong
  -----------------------
  Ti?p n?i thành công c?a Ph?n 1 - Thánh Bào Ngày T?t Ph?n 2 trên kênh Ti?n Lu?t Official nh? l?i c?m ?n ??n khán gi? trong m?t n?m qua và là món ?n tinh th?n không th? thi?u m?i d?p T?t ??n. Chuy?n k? v? 3 anh em ru?t Ph??c (Ti?n Lu?t) - L?c (Ngô Ki?n Huy) - Th? (Hu?nh Ph??ng) v?i nh?ng k? ho?ch bào có m?t không ai và nh?ng b?t ng? không th? ?oán tr??c.
  Bên c?nh ?ó s?n ph?m c̣n s? góp m?t c?a nh?ng di?n viên nh? NSUT Kim Ph??ng, NS V? Thanh, Minh Tùng, Khánh Linh, ?́nh Khang, Qu?nh Lư... d??i bàn tay ??o di?n Vơ Thanh Hoà h?a h?n s? mang ??n cho khán gi? ti?ng c??i hài h??c d?p ??u n?m.
  ----------------------
  Thu Trang Entertainment trân tr?ng c?m ?n các nhà tài tr? ?ă ??ng hành cùng d? án Thánh Bào Ngày T?t: Nhà tài tr? Ví ?i?n t? ZaloPay và thu?c ?au d? dày ch? Y - Yumangel
  -----------------------
  Chào m?ng b?n ??n v?i YouTube chính th?c c?a Ti?n Lu?t.
  ??ng quên Like, Share và Subscribe ?? ?ng h? Ti?n Lu?t và nh?n ???c nh?ng thông tin, video m?i nh?t v? các s?n ph?m c?a Ti?n Lu?t
  Fanpage: www.facebook.com/dienvienhaitienluat/
  Kênh YouTube: metub.net/TienLuatOfficial

  Category : Hài Chi?n Th?ng

  #h#agrave#i#t?t#th#aacute#nh#b#o#ng#y#ph?n#2#full#ti?#lu?#ocirc#ki?#huy#hu?nh#ph??ng

  0 Comments and 0 replies
arrow_drop_up