GI T? WORLD CUP | B?o Chung - Nh? Hu?nh | Hi World Cup M?i Nh?t 2018 Full HD

 • Subscribe ngay b?n nh: metub.net/baochung
  M?t s?n ph?m ?ng h? vi?c xem World Cup lnh m?nh v ?ng ngh?a th? thao. Khng nn tham ti?n v ham m c ??, c? b?c ?? ph?i tan nt gia ?nh, thn tn ma d?i. B?o Chung chc cc b?n c m?t ma world cup th?t vui v? bn gia ?nh v b?n b! N?u th?y hay th hy chia s? video ?? g?i thng ?i?p ny ??n m?i ng??i nh!
  ----------------------------------------------------------------
  GI T? WORLD CUP | B?o Chung - Nh? Hu?nh | Hi World Cup M?i Nh?t 2018 Full HD
  Nh?c : WORLD CUP TR?I ?I LYRIC
  Thi ti?c lm chi khi ch?n sai ko
  Bng ? l?n r?i c ??i ???c ?u
  Ko g m thua qu mau
  Ko g m thua qu ?au
  M?i hi?p 1 m mu?n tr?n qua lo
  ? ?y n d sai ch?u n?i.
  Banh bng lm chi ?? r?i than ngho
  ?m th?c ngy cy thn xc g?y teo
  Ngy no vng cy c? ?eo
  m gi? ny v? con ?i mo
  M c ?? thnh ki?p b?t bo
  M chi th?ng Neyma. Brazil gi?i ? sn nh
  Sn ng??i th thua tan nt. TIn n r?i s? thua c? lng.
  N?m nay th?ng B? ?o Nha. Xui xui m g?p th?ng Nga
  Ch? nh s? ti?n ?i xa. 5 - 0 gi?t 1 con g.
  Worl ? ? World Cup lm chi ?? r?i tiu ??i
  Xe bn nh c?m v? b? theo trai.
  Ng?i bu?n m nh?u lai rai
  Nh?u hoi m h?ng th?y say
  M c ?? thnh ki?p ?n my.
  -----------------
  B?n quy?n thu?c v? Danh Hi B?o Chung
  Copyright by Danh Hi B?o Chung ? Do not Reup

  Category : Hi B?o Chung

  #gi#atilde#t?#world#cup#b?#chung#nh?#hu?nh#h#agrave#m?#nh?#2018#full#hd

  0 Comments and 0 replies
arrow_drop_up