C??i V? B?ng V?i Màn Cà Kh?a QUANG LÊ, CHÍ TÀI C?a HOÀI LINH và TR??NG GIANG | Hài K?ch 2021 Hay

 • C??i V? B?ng V?i Màn Cà Kh?a QUANG LÊ, CHÍ TÀI C?a HOÀI LINH và TR??NG GIANG | Hài K?ch 2021 Hay
  Ti?u ph?m hài k?ch Ba tôi là Osin, v?i s? tham gia di?n xu?t c?a các ngh? s? hài n?i ti?ng nh? Hoài Linh, Chí Tài, Tr??ng Giang. ???c phát hành trong ch??ng tŕnh Xuân Phát Tài 10. V?i nh?ng mi?ng hài dí d?m, chân th?t và r?t ??i m?c m?c, ??i th??ng - s? mang l?i cho khán gi? nh?ng phút giây th? giăn, tho?i mái sau nh?ng ngày làm vi?c v?t v?, c?ng th?ng. Nh? ??ng kư theo dơi kênh Hoa D??ng TV ?? c?p nh?t nh?ng ti?u ph?m hài và nh?ng ca khúc ??c s?c!
  Trên ?ng D?ng Viettel: myclip.vn/channel/76007043
  H?p tác và các v?n ?? b?n quy?n vui ḷng LH: master@hoaduong.vn
  ?????NG KƯ KÊNH: bit.ly/2DFlAVh
  ? Hài Hoài Linh Hay Nh?t: bit.ly/2ILLn1Y
  ? Hài Xuân Hinh Ch?n L?c: bit.ly/2PAlmU3
  ? Ti?u ph?m hài ??c s?c: bit.ly/2UVYYWf
  ? Tuy?n t?p Nh?c tr? t́nh Hay nh?t: bit.ly/2WcmVdw
  ? Nh?ng Gi?ng ca ?? ??i: bit.ly/2VxY6LR
  © B?n quy?n thu?c v? Hoa D??ng TV, vui ḷng không RE-UPLOAD d??i m?i h́nh th?c!

  Category : Hài Tr??ng Giang

  #c??#v?#b?ng#v?#m#agrave#c#kh?#quang#l#ecirc#ch#iacute#t#i#c?#ho#linh#tr??ng#giang#h#k?ch#2021#hay

  0 Comments and 0 replies
arrow_drop_up